norska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILLBEHÖR     ÖVRIGTBEST accessories

   Trygga kompletteringar.

Utöver våra helhetslösningar som BEST IQ och BEST Intellegentia har vi även andra produkter
och lösningar. De är mer anpassade för ett specifikt önskemål eller behov, men gemensamt
uppfyller de självklart våra högt ställda krav på säkerhet och trygghet.
accessories products
5650

BEST Sänglarm 5650

BEST-5650 Sänglarm är konstruerat för att ge trygghet inte bara för den boende, utan även för personal och anhöriga. Sänglarmet är utfört som en mobil, jackbar enhet och är ett komplement till BEST olika boende- och omsorgssystem.

Sänglarmet används med fördel då den boende själv ej kan ge kallelse till personalen. Personalen har möjlighet att individuellt ställa tiden, från 2 sekunder till 30 minuter, innan larmet aktiveras från det att den boende har lämnat sängen. Om den boende återvänder till sängen inom förinställd tid aktiveras ej larmet i omsorgssystemet.

Enhetens enkla handhavande och att den är mobil, gör att den lätt kan flyttas för att användas där den för tillfället bäst behövs.5660

BEST Golvlarm 5660

BEST-5660 Golvlarm är konstruerat för att ge trygghet inte bara för den boende, utan även för personal och anhöriga. Golvlarmet är utfört som en mobil, jackbar enhet och är ett komplement till BEST olika boende- och omsorgssystem.

Golvlarmet känner av området vid ex. sängen och aktiverar larm om den boende lämnar sängen. Personalen kan enkelt, på väggenhetens knapp, tillfälligt inaktivera Golvlarmet som sedan automatiskt ställer sig i bevakningsläge då personal lämnat den boende.

Enhetens enkla handhavande och att den är mobil, gör att den lätt kan flyttas för att användas där den för tillfället bäst behövs.


5670

BEST Passagelarm 5670

BEST-5670 Passagelarm är utformat för äldre-/gruppboende där det finns boende som har tendens att promenera iväg utan personalens vetskap. Passagelarmet består av två enheter: Mottagaren som monteras vid utvalda dörrar och Larmsändaren som tilldelas utvalda boende.

Sändaren, som fungerar som en normal trådlös larmknapp, har även inbyggd elektronik för att automatiskt aktivera passagelarm.5680

BEST Trådlöst Dörrlarm 5680

BEST-5680 Trådlöst Dörrlarm är konstruerat för att ge trygghet inte bara för den boende, utan även för personal och anhöriga. Dörrlarmet är utfört som en mobil enhet och är ett komplement till BEST olika boende- och omsorgssystem.

BEST Trådlösa Dörrlarm, som hängs på lägenhetsdörren, fungerar både på stängda och öppna dörrar. När dörren kommer i rörelse aktiveras det trådlösa larmet och sänder en signal till mottagaren i ex. lägenheten.

Dörrlarmet känner härigenom av om den boende lämnar lägenheten. Personal har möjlighet att enkelt på den blå knappen tillfälligt inaktivera dörrlarmet som sedan automatiskt ställer sig i bevakningsläge då personal lämnat den boende.

Enhetens enkla handhavande och att den är mobil, gör att den lätt kan flyttas för att användas där den för tillfället bäst behövs.9016

BEST Sladdkontakt Touch 9016

BEST-9016 Sladdkontakt Touch är konstruerat för att vårdtagaren med svaga händer, som normalt inte kan trycka in en knapp, enkelt skall kunna påkalla hjälp från vårdpersonal endast genom en mycket lätt beröring på larmknappen.

Sladdkontakten, som naturligtvis är jackbar med BEST standard kontakt, kan enkelt flyttas dit den för tillfället bäst behövs.