svenska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILBEHØR     ANNETBEST accessories

   Trygge kompletteringer.

I tillegg til helhetsløsningene, som f.eks. BEST IQ og BEST Intellegentia, har vi også andre
produkter og løsninger. De er mer tilpasset for spesifikke ønsker eller behov, men
oppfyller selvsagt våre strenge krav til sikkerhet og trygghet.
accessories products
5650

BEST Sengealarm 5650

BEST-5650 Sengealarm er konstruert for å gi trygghet ikke bare for beboeren, men også for personalet og de pårørende. Sengealarmen er utført som en mobil, pluggbar enhet og er et tillegg til BESTs forskjellige bolig- og omsorgssystemer.

Sengealarmen kan med fordel benyttes når beboeren ikke selv kan tilkalle personalet. Personalet kan stille tiden i hvert enkelt tilfelle før alarmen utløses. Dette kan være fra 2 sekunder til 30 minutter etter at beboeren har forlatt sengen. Hvis beboeren vender tilbake til sengen før den forhåndsinnstilte tiden utløper, aktiveres ikke alarmen i omsorgssystemet. 

Enheten er enkel å betjene, og siden den er mobil, er den lett å flytte slik at den kan brukes der behovet er størst.5660

BEST Gulvalarm 5660

BEST-5660 Gulvalarm er konstruert for å gi trygghet ikke bare for beboeren, men også for personalet og de pårørende. Gulvalarmen er utført som en mobil, pluggbar enhet og er et tillegg til BESTs forskjellige bolig- og omsorgssystemer.

Gulvalarmen registrerer området ved f.eks. sengen og aktiverer alarmen hvis beboeren forlater sengen. Personellet kan enkelt, på veggenhetens knapp, midlertidig deaktivere gulvalarmen, som da automatisk går i overvåkingsmodus når personellet forlater beboeren.

Enheten er enkel å betjene, og siden den er mobil, er den lett å flytte slik at den kan brukes der behovet er størst.


5670

BEST Passasjealarm 5670

BEST-5670 Passasjealarm er utformet for eldre-/gruppeboliger der det er beboere som har en tendens til å gå av gårde uten at personalet har kjennskap til det. Passasjealarmen består av to enheter: mottakeren, som monteres ved utvalgte dører, og alarmsenderen, som gis til utvalgte beboere.

Senderen, som fungerer som en vanlig trådløs alarmknapp, har også innebygd elektronikk for automatisk å utløse passasjealarmen.5680

BEST Trådløs døralarm 5680

BEST-5680 Trådløs Døralarm er konstruert for å gi trygghet ikke bare for beboeren, men også for personalet og de pårørende. Døralarmen er utført som en mobil enhet og er et tillegg til BESTs forskjellige bolig- og omsorgssystemer.

BEST Trådløs Døralarm, som henges på døren til leiligheten, fungerer både på lukkede og åpne dører. Når døren kommer i bevegelse, utløses den trådløse alarmen og sender et signal til mottakeren i for eksempel leiligheten. Døralarmen registrerer om beboeren forlater leiligheten. Personellet kan enkelt trykke på den blå knappen og midlertidig deaktivere døralarmen, som da automatisk går i overvåkingsmodus når personellet forlater beboeren. Enheten er enkel å betjene, og siden den er mobil, er den lett å flytte slik at den kan brukes der behovet er størst.9016

BEST Alarmkontakt Touch 9016

BEST-9016 Alarmkontakt Touch er konstruert for at pleietrengende personer med så liten styrke i hendene at de vanligvis ikke kan trykke inn en knapp, enkelt skal kunne tilkalle hjelp fra pleiepersonellet bare via en svært lett berøring på alarmknappen.

Alarmkontakten, som naturligvis kan plugges inn i BEST standardkontakt, er lett å flytte til der behovet er størst i øyeblikket.