svenska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILBEHØR     ANNETBEST IQ


Personlig sikkerhet i alle situasjoner.

Trygghet og sikkerhet er to begreper som ligger mennesket varmt om hjertet. I enkelte yrker er disse to forutsetninger for at det overhodet skal være mulig å jobbe og kunne gi riktig service. Det er ut fra denne innsikten at vi har utviklet et aktivt alarmsystem der personellet har stått i sentrum. Vi har ganske enkelt tatt utgangspunkt i deres ønsker og behov for å skape et smidig og effektivt alarmsystem.

Resultatet ble en overfallsalarm der det svakeste leddet lyser med sitt fravær mens driftssikkerheten hele tiden er til stede. La oss presentere BEST Proactive®. Et trådløst system som holder hva det lover og tar sikkerheten på alvor.
Unike funksjoner som bidrar til en mer
effektiv og tryggere arbeidsplass.


NØYAKTIG POSISJONERING AV ALLE PASIENTER OG PERSONELL VIA RFID
Nøyaktighet betyr en stor forskjell for den som trenger assistanse. Derfor har hver alarmenhet en egen ID som hele tiden er aktivert. BEST PROACTIVE® registrerer alle aktive ID-er og kan bruke posisjoneringsfunksjonen for å vise nøyaktig hvor alarmen er sendt fra.

FOLLOW-ME-FUNKSJON FOR RASK HJELP
Systemet registrerer alle pasienters og personells forflytninger, og alarmen følger hele tiden pasienten/personellet som har varslet. Alarminformasjonen oppdateres i sanntid, noe som gjør at personellet hele tiden ser hvor varsleren befinner seg og raskt kan ta seg frem til riktig sted.

SE HVEM SOM HAR SLÅTT ALARM
Takket være enhetenes unike ID kan systemet registrere hvem som har slått alarm.

TILBAKESTILLING PÅ PLASS
Når en alarm er utlest, kan man enkelt tilbakestille den fra nærmeste tilbakestillingsknapp. Man trenger altså ikke å ta seg frem til stedet der alarmen ble utløst, noe som sparer tid.

ASSISTANSE- OG OVERFALLSALARM FOR PERSONELL
I tillegg til de faste alarmknappene har personellets alarmsender en innebygget dobbeltfunksjon som kan stilles inn slik at ulike knapper slår ulike alarmer. For eksempel assistansealarm og overfallsalarm.

TYDELIG PRESENTASJON
Systemet gir overlegen tydelighet med blant annet klartekst med 20 tegn, tre ulike tekstfarger, 32 alarmtyper og tilleggsinformasjon.

TOVEIS RADIOKOMMUNIKASJON OG RFID
De trådløse alarmsenderne bruker toveiskommunikasjon for å sende og ta imot informasjon.

OVERVÅKEDE ENHETER MED BATTERISTATUS
Kontinuerlig overvåkning av batteristatus av alle trådløse alarmsendere, og feilovervåkning av systemet og alle enheter.

TIDSSTYRT GRUPPERING AV SONER/AVDELINGER
Still inn ulike konfigureringer for ulike tider av døgnet, for eksempel dagskift, kveldsskift og nattskift.

SYNKRONISERT KLOKKE I DISPLAYENE
Vis nøyaktig tid via ekstern tidsstyring i utvalgte displayer.

proactive
Proactive produkter

Tydelig presentasjon.

Det er meget viktig å raskt kunne oppfatte når en kollega eller pasient har behov for hjelp. Tydelig informasjon og tydelig design kan utgjøre viktige sekunder for den som trenger hjelp. Med BEST PROACTIVE® vises ikke bare alarmen i klartekst og med ulike farger avhengig av alarmtype. Man får også nøyaktig posisjon fra den som slo alarm, selv om han eller hun forflytter seg i avdelingen. I enheter som mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner og storskjermer får man også utførlig tilleggsinformasjon om alarmen.

helt tyst system


Flexibilitet


7521 Anropsenhet

Diskrete enheter.

Like smart og avansert som BEST PROACTIVE® er på innsiden, like enkelt og pedagogisk er det på utsiden. Med høy materialkvalitet i alle deler og fargekodede trykknapper og informasjonstekster, er den enkel i bruk og meget slitesterk. Designen er diskret, og det er enkelt å desinfisere og holde enhetene rene.


Høy driftssikkerhet.

Med innebygget feilovervåkning av alle enheter i systemet og med batteribackup ved for eksempel strømbrudd, kan både personell og pasienter være trygge på at systemets tekniske deler fungerer. I tillegg har systemet kort responstid og kontinuerlig batteriovervåkning av alle trådløse enheter.


Kostnadseffektiv løsning.

Siden vi utvikler, designer og konstruerer BEST PROACTIVE® under eget tak, kan vi tilby et system som er kostnadseffektivt for alle parter. Fra rask og enkel installasjon, til bruk og vedlikehold. I tillegg krever systemet få enheter per rom, og all programvare kan oppdateres slik at løsningen er fremtidsrettet. Som alltid leverer vi kun kvalitetsprodukter som varer lenge og gir lave vedlikeholdskostnader. Med vår innebygde nettverkskommunikasjon kan vi i tillegg gi rask og effektiv support og programmeringshjelp, selv eksternt.Effektiviser virksomheten ytterligere med våre webbaserte programvarer.

BEST Software Suite® er en intelligent plattform med smarte programvarer som alle har spesifikke bruksområder. Med fullstendig integrasjon mot BEST PROACTIVE® og muligheten til å skreddersy funksjonene, er dette et effektivt verktøy som er enkelt i bruk, til for eksempel pleieplanlegging, kvalitetssikring og statistikkoppfølging. Plattformen er webbasert og har sikkerhet i alle nivåer med sentral server og backupsystem.Proactive Software