svenska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

AALBORG SYGEHUS (Danmark)


Den största upphandlingen av vårdkommunikation
i Danmark på över 10 år.

Region Nordjylland i Danmark har efter en offentlig EU-upphandling inhandlat vårdkommunikation till Ålborgs Sjukhus med nära 400 vårdplatser. Det är den största upphanlingen på över tio år i Danmark och valet föll efter noggrann utvärdering på BEST. Som vårdkommunikationsplattform blir det BEST IQ - marknadens mest flexibla och integrerbara system, som löser kraven på förhöjd funktionalitet och enkelt handhavande. Systemet framtidssäkrar sjukhusets kallelsesystem genom uppgraderingsmöjligheter och en öppen kommunikationsplattform med otaliga integreringsmöjligheter mot andra system som finns på ett modernt digitalt sjukhus.


Systemet som löser alla krav på funktionalitet.

Redan idag har man integrerat vårdkommunikationssystemet med smarta mjukvaror ur BEST Software Suite, vilka ytterligare effektiviserar verksamheten och underlättar det dagliga arbetet. Dessutom har man på Ålborgs Sjukhus satsat på patientunderhållning iform av inte mindre än 120 stycken Patient-Tv enheter, som erbjuder patienterna flera underhållningsmöjligheter som TV, radio, ljusstyrning, information, kallelsemöjlighet och uttag för externa enheter.

Patient-TV terminalerna kommer från BEST:s samarbetspartner Bewatec i Tyskland och är top-of-the-line produkter inom dagens underhållning för vårdbranschen.AALBORG SYGEHUS I DANMARK


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST IQ - MARKNADENS BÄSTA
PLATTFORM FÖR VÅRDKOMMUNIKATION
LÄS MER »
BEST SOFTWARE SUITE
MJUKVAROR FÖR EFFEKTIVISERING
AV VERKSAMHETEN
LÄS MER »BEST ENTERTAINMENT
PATIENT-TV MediTec 8,5” från BEWATEC
LÄS MER »