svenska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

HVIDOVRE HOSPITAL (Danmark)


Snabb kommunikation med total överblick
ger sjukhuset flera konkreta förbättringar inom
akut- och hjärtlarmshanteringen.

På Hvidovre Sjukhus har man installerat en helt ny mjukvarulösning, som kan hantera kritiska larm som t.ex. hjärtstopp, medicinska larm, akut dåligt barn och traumalarm. Med BEST Emergency® får man en mycket bra överblick av larmstatus och flöde tack vare möjligheten till snabb 2-vägs kommunikation med alla i larmgruppen samtidigt som man kan överblicka de funktioner som ingår i det specifika larmet. Man ser mycket snabb om den larmade personalen rent faktiskt har mottagit larmen och riskerar därmed inte att någon av de larmade personerna uteblir pga att de inte mottagit larmet.

Man skapar mer lugn och ro på bl.a. akutmottagningen eftersom den larmade personalen inte längre behöver meddela tillbaka via vanlig telefon. Istället kan personalen nu genast bege sig till rätt plats, då de direkt i mobiltelefonen får information om vad som skett och vart de ska bege sig. Därmed förkortas responstiden och säkerheten ökar. Tid är en avgörande faktor när det handlar om alla typer av akutlarm och med BEST Emergency® är sannolikheten att man räddar liv i kritiska situationer större.

---

"Nu har vi en stor skärm där vi hela tiden kan se om alla är online i systemet. Vi vet med säkerhet att den larmade personalen är på väg och att alla behövda resurser kommer att finnas på plats."

SUSANNE JORGENSEN
Ledande läkarsekreterare på akutmottagningen

---

"Samarbetet med BEST har varit mycket bra. Det har visats stor förståelse för de utmaningar vi står inför i vår vardag."

ANDERS THORNVAL
IT-specialistkonsult på Hvidovre Hospital

---BEST emergency

L Ä S   M E R   O M   B E S T   E M E R G E N C Y  »


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »

skene