svenska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

KERSTINSÅS (Nossebro)


BEST står för tryggheten när Essunga kommun uppgraderar Kerstinsås Äldreboende i Nossebro.

För att tillgodose det behov som finns och för att möta framtida behov har Kerstinsås Äldreboende fått en uppgradering av hela sitt kallelse- och larm system. Äldreboendet ligger i anslutning till Nossebro vårdcentrum och består av fyra avdelningar med totalt 61 platser.

Som larmsystem har man valt BEST Intellegentia, som är ett flexibelt och användarvänligt systemet med integrationsmöjlighet mot andra larmsystem som t.ex. brandlarm. Man har valt att utnyttja integrationsmöjligheterna i Intellegentia-systemet och kopplat på flera smarta mjukvaror från BEST för bl.a. statistik, larmfördelning och administration av larmflöden. Alla avdelningar kommer dessutom att förses med ett fullt integrerat trådlöst larmsystem från BEST för att underlätta ytterligare för boende och personal.

Slutligen har man även valt att komplettera med BEST Mobile Client - en smart mjukvara för mobil larmhantering som gör att personalen får all larminformation inkl. kallelse och närvaro till sina mobiler. Lösningen är enkel och kostnadseffektiv och ger personalen full rörelsefrihet samtidigt som den är lättöverskådlig och ger tydlig information i klartext.
F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST SENIOR - TRYGGT OCH ENKELT
OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREVÅRDEN
LÄS MER »
BEST SOFTWARE SUITE
MJUKVAROR FÖR EFFEKTIVISERING
AV VERKSAMHETEN
LÄS MER »