svenska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

NYA KAROLINSKA SOLNA (Sverige)BEST tar stororder och levererar framtidens vårdkommunikation till Nya Karolinska Solna.

När framtidens universitetssjukhus byggs är ledordet ”patienten alltid först” där patientens säkerhet, integritet och komfort sätts i centrum. NKS blir en del av det framtida vårdsystemet som bygger på att alla delar i systemet samverkar med varandra. En viktig del är då givetvis vårdkommunikationen. Nya Karolinska Solna kännetecknas av bl.a:

• Tydligt fokus på patientens säkerhet och integritet

• Minimera förflyttningar av patienter genom effektiva arbetssätt

• God samverkan och smidiga flöden mellan olika enheter

• Tydlig koppling mellan vård, forskning och utbildning för att utveckla vården

• Ändamålsenlig miljö som underlättar läkningsprocessen och stimulerar
   både patienter och personal

• Stort fokus på energieffektivitet och hållbarhet

• Marknadens bästa plattformar för vårdkommunikation

 

- Nya Karolinska Solna är ett strategiskt viktigt objekt för oss, som befäster vår marknadsledande position i Norden. Genom samarbetet med vår återförsäljare AMAB kommer nu Sveriges största sjukhusbygge att utrustas med vårdkommunikation från BEST. Med BEST IQ-plattformen för patientkallelse, BEST Software Suite mjukvaror och BEST Mobile Client för mobillarmhantering bidrar vi till att förverkliga den högt satta ambitionen om informations- och kommunikationsteknik. Våra produkter blir ett effektivt hjälpmedel för både personal och patienter, säger VD Lennart Reuterber.
BILDER: NYA KAROLINSKA SOLNA, ILLUSTRATION: WHITE TENGBOM TEAM


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »