svenska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

SKENE VÅRD- OCH HÄLSOCENTRUM (SÄS Skene)


En god och säker vård tillsammans med BEST.

SÄS Skene ska utvecklas till ett närsjukhus med kirurgisk och ortopedisk verksamhet och på sikt bli ett vård- och hälsocentrum. Verksamheterna ses över för att god och säker vård ska ges inom vårdgarantins gränser. För att säkerställa säkerheten gällande vårdkommunikationen har man därför valt BEST IQ som plattform. Med BEST IQ som plattform uppfyller man alla krav och önskemål om flexibilitet och livslängd samt framtidssäkring med integrations- och anpassningsmöjligheter.

Vård inom medicin, kirurgi, hud, reumatologi, ögon- och öronsjukdomar finns kvar liksom laboratorium och röntgen. Dialysverksamhet och palliativ vård ska vidareutvecklas och ytterligare specialistmottagningar planeras. Patienter med akuta tillstånd kan dagtid söka vård på medicinmottagningen. Ett nytt arbetssätt med en patientnära vård kommer att införas enligt den modell som används i Tehuset i Borås.

Ombyggnaderna sker i fyra etapper. Första etappen startade december 2010 och alla etapper beräknas vara helt klara jan 2013. Investerings-kostnaden för ombyggnationen i Skene är cirka 120 miljoner kr.

L Ä S   M E R   O M   B E S T   I Q  »
På SÄS Skene har man även valt BEST’s nya 9806 enhet för integrerad upptaget-funktion i vårdkommunikationsplattformen. Med detta får man ett enhetligt utseende på alla apparater i systemet och slipper ha ett extra system för denna funktion vid sidan om. Upptaget-funktionen kräver inte heller någon separat strömförsörjning och uppfyller givetvis alla krav på funktionen för en traditionell upptaget-enhet.

Det nya med BEST 9806 är att den integrerats i BEST’s mjukvaruplattform, vilket gör att man får en tydlig visuell överblick och lätt kan se vilka rum/sängar som är upptagna/lediga direkt på avdelningsöversikten i BEST Visualizer®. BEST Visualizer® är en grafisk presentationsmjukvara där aktiviteter/larm visas med rörlig grafik på valfri PC. Detta ger en tydlighet som både underlättar och sparar tid i den dagliga verksamheten.

L Ä S   M E R   O M   M J U K V A R O R   F R Å N   B E S T  »
BEST Hanset Mini 5862 är en annan lite mer specifik enhet som man valt att ha på SÄS Skene. Det är ett litet ergonomiskt handset, endast 47 x 96 mm, för styrning av natt- och läslampa samt kallelse/larm. Enheten sätts i medföljande hållare, som monteras på sängbordet eller väggen.

F L E R   L I K N A N D E   P R O D U K T E R  »
F L E R   R E F E R E S O B J E K T »