svenska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

TEHUSET (Södra Älvsborgs sjukhus - Borås)


”Det attraktiva sjukhuset”
med vårdkommunikation från BEST.

Visionen har stått i centrum vid utformningen av det nya Tehuset som är en ny stor vårdbyggnad om cirka 20.000 kvadratmeter fördelat i tio plan. År 2010 ska den nya sjukhusbyggnaden stå klar. Patienterna får eget rum där både den exteriöra och interiöra gestaltningen ska uppfylla patienters och personals primära behov av skönhet, dagsljus och social kontakt.

Vårdkommunikationen blir den senaste på marknaden. Man har valt BEST:s öppna vårdkommunikationsplattform BEST IQ, som uppfyller alla krav och önskemål om flexibilitet, livslängd och framtidssäkring med integrations- och anpassningsmöjligheter.

En vårdkommunikation med full integrationsmöjlighet är viktig för att i framtiden kunna uppnå en total kommunikationslösning med andra system på sjukhuset. BEST IQ blir en viktig del när man sätter patienten i fokus för att möta morgondagens vårdkrav i ett sjukhus med många högteknologiska lösningar.

Alla tekniska lösningar har även värderats ur ett livscykelkostnadsperspektiv för att säkerställa lägsta möjliga kostnader i förvaltningsskedet.TEHUSET - SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS I BORÅS


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST IQ - MARKNADENS BÄSTA
PLATTFORM FÖR VÅRDKOMMUNIKATION
LÄS MER »