svenska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILBEHØR     ANNETBEST Senior 6500

Trygghet for beboere, personell og pårørende.

Trygghet og sikkerhet er to av de mest sentrale faktorene innen moderne eldreomsorg. Beboere, personell og pårørende må kunne stole på at omsorgen og de tekniske hjelpemidlene fungerer i alle situasjoner. Som markedsleder innen omsorgssystemer for eldreboliger har vi i flere år lært å kjenne vår bransje. Vi vet hva som kreves, både fra personellet og av beboerne.

BEST har alarm- og omsorgssystem for alle typer eldresentra, fra små enheter til store eldrehjem. Uansett senterets størrelse gir våre systemer fleksibilitet og mulighet til kundespesifikke løsninger. Når behovene endres, er det enkelt å tilpasse systemene med nye funksjoner via vår unike programvare og vårt komplette produktsortiment.

BEST Senior boende personal anhörig

Unike funksjoner som bidrar til en mer effektiv og tryggere eldreomsorg.


NØYAKTIG POSISJONERING AV ALLE BEBOERE OG PERSONELL VIA RFID
Nøyaktighet betyr en stor forskjell for den som trenger assistanse. Derfor har hver alarmenhet en egen ID som hele tiden er aktivert. BEST SENIOR® registrerer alle aktive ID-er og kan bruke posisjoneringsfunksjonen for å vise nøyaktig hvor alarmen er sendt fra.

FOLLOW-ME-FUNKSJON FOR RASK HJELP
Systemet registrerer alle beboeres og personells forflytninger, og alarmen følger hele tiden beboeren/personellet som har varslet. Alarminformasjonen oppdateres i sanntid, noe som gjør at personellet hele tiden ser hvor varsleren befinner seg og raskt kan ta seg frem til riktig sted.

SE HVEM SOM HAR SLÅTT ALARM
Alle enheter har en unik ID slik at systemet kan se hvem som har slått alarm.

TILBAKESTILLING PÅ PLASS
Når en alarm er utlest, kan man enkelt tilbakestille den fra nærmeste tilbakestillingsknapp. Man trenger altså ikke å ta seg frem til stedet der alarmen ble utløst, noe som sparer tid.

ASSISTANSEALARM FOR PERSONELL
I tillegg til de faste assistanseknappene, kan personellet sende
assistansealarm fra sine bærbare alarmsendere.

TYDELIG PRESENTASJON
Systemet gir overlegen tydelighet med blant annet klartekst med 20 tegn, tre ulike tekstfarger, 32 alarmtyper og tilleggsinformasjon.

TOVEIS RADIOKOMMUNIKASJON OG RFID
De trådløse alarmsenderne bruker toveiskommunikasjon for å sende og ta imot informasjon.

OVERVÅKEDE ENHETER MED BATTERISTATUS
Kontinuerlig overvåkning av batteristatus av alle trådløse alarmsendere, og feilovervåkning av systemet og alle enheter.

TIDSSTYRT GRUPPERING AV SONER/AVDELINGER
Still inn ulike konfigureringer for ulike tider av døgnet, for eksempel dagskift, kveldsskift og nattskift.

SYNKRONISERT KLOKKE I DISPLAYENE
Vis nøyaktig tid via ekstern tidsstyring i utvalgte displayer.


Tydelig presentasjon.

I eldreomsorgen er det meget viktig å raskt kunne oppfatte når en beboer eller kollega har behov for hjelp. Tydelig informasjon og tydelig design kan utgjøre viktige sekunder for den som trenger hjelp. Med BEST SENIOR® vises ikke bare alarmen i klartekst og med ulik farge avhengig av alarmtype. Man får også nøyaktig posisjon fra den som slo alarm, selv om han eller hun forflytter seg i avdelingen. I enheter som mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner og storskjermer får man også utførlig tilleggsinformasjon om alarmen. Presentasjonen i klartekst gjør at man kan ha et helt stille system.

BEST Senior flexibilitet


produkter 6500

Diskrete enheter.

Like smart og avansert som BEST SENIOR® er på innsiden, like enkelt og pedagogisk er det på utsiden. Med høy materialkvalitet i alle deler og fargekodede trykknapper og informasjonstekster, er den enkel i bruk og meget slitesterk. Designen er diskret for å gi et mer hjemmekoselig miljø på avdelingen og i beboerens leilighet.mobile client

Høy driftssikkerhet.

Med innebygget feilovervåkning av alle enheter i systemet og med batteribackup ved for eksempel strømbrudd, kan både personell, beboere og pårørende være trygge på at systemets tekniske deler fungerer. I tillegg har systemet kort responstid og kontinuerlig batteriovervåkning av alle trådløse enheter.

 

Kostnadseffektiv løsning.

Siden vi utvikler, designer og konstruerer BEST SENIOR® under eget tak, kan vi tilby et system som er kostnadseffektivt for alle parter. Fra rask og enkel installasjon, til bruk og vedlikehold. I tillegg krever systemet få enheter per rom, og all programvare kan oppdateres slik at løsningen er fremtidsrettet. Som alltid leverer vi kun kvalitetsprodukter som varer lenge og gir lave vedlikeholdskostnader. Med vår innebygde nettverkskommunikasjon kan vi i tillegg gi rask og effektiv support og programmeringshjelp, selv eksternt.Effektiviser virksomheten ytterligere med våre webbaserte programvarer.

BEST Software Suite® er en intelligent plattform med smarte programvarer som alle har spesifikke bruksområder. Med fullstendig integrasjon mot BEST SENIOR® og muligheten til å skreddersy funksjonene, er dette et effektivt verktøy som er enkelt i bruk, til for eksempel pleieplanlegging, kvalitetssikring og statistikkoppfølging. Plattformen er webbasert og har sikkerhet i alle nivåer med sentral server og backupsystem.


Software