svenska english

produktsortiment


produkter


Vår erfaring er din trygghet.

Som markedsledende innen pasientsignaler og overfallsalarm i helsesektoren har vi kjent bransjen ut og inn i flere år. Vi vet hva både personellet og pasientene krever. Derfor kan du som kjøper føle deg ekstra trygg når du velger et av våre systemer eller produkter. I dag har vi systemer for sykehus, eldreboliger og sikkerhet. Velkommen inn og les mer om løsningene våre for de forskjellige områdene.


S J U K H U S - Fleksibel og intelligent kommunikasjon.

Behovene på et sykehus er i stadig endring. For å tilfredsstille dagens behov og morgendagens krav er det viktig at de tekniske systemene på sykehusene er fleksible og kan tilpasses også etter installasjon.

BEST er markedsledende innen pasientsignaler og overfallsalarmer på det skandinaviske markedet, og i 20 år har vi hatt et nært samarbeid med fylkeskommuner, konsulenter og pleiepersonell. Resultatet av dette er at vi i dag har svært kundeorienterte produkter med systemløsninger som dekker alle slags behov, fra det enkle systemet til markedets i særklasse mest fleksible og intelligente system.


Intelligenta lösningar för sjukhus 
BEST Senior BEST Intellegentia


S I K K E R H E T - Personlig sikkerhet i alle situasjoner.

Sikkerhet blir stadig viktigere i dagens samfunn. I en nødssituasjon er det svært viktig å ha tilgang til en overfallsalarm og raskt og enkelt kunne få hjelp av kollegaer. BEST har utviklet og markedsført systemløsninger for overfallsalarm siden 1983. Vi kan tilby flere forskjellige løsninger for ulike miljøer, f.eks. helsevesenet, eldreboliger, sosial- og trygdekontorer. Uansett kundebehov kan vi tilby alt fra det enkle systemet til markedets i særklasse mest intelligente og sikre system med posisjonering.


lösningar för säkerhet

sjukhus senior sakerhet