svenska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILBEHØR     ANNETBEST accessories

Full oversikt med all relevant informasjon på ett sted.

Sammen med våre partners kan vi tilby de beste whiteboard-løsningene på markedet. Elektronisk Whiteboard tilpasset for helse- og omsorgssektoren og gir en god oversikt i sanntid. Det er et fleksibelt og kraftig redskap som samler all viktig informasjon på ett sted og gir tilgang til informasjon for pleiere, servicepersonell, pasienter og pårørende. Whiteboardet kan brukes til effektiv kommunikasjon mellom avdelinger, og er designet til å håndtere logistikken på sykehus.BEST Whiteboard Integration

Informasjonsdeling på et nytt nivå.

Basert på behovet for å samle, vise og spre informasjon har mange sykehus store, manuelle tavler på avdelingene. Disse tavlene har åpenbart begrensninger. Elektronisk Whiteboard tar dette til neste nivå og gjør det mulig å følge pasienten gjennom hele pleiekjeden, fra ankomst til utskriving. Whiteboardet kan t.o.m. fungere som verktøy til å måle nøkkelindikatorer og på denne måten gi bedre oversikt over hele pleiekjeden.
» Kan tilpasses avdelingens behov.
» Effektiv kommunikasjon mellom avdelingene.
» All relevant informasjon samlet på ett sted.
» Registrere informasjonen der den oppstår.
» Ny informasjon spres umiddelbart til alt autorisert personell.
» Direkte oppdatering av informasjon fra laboratoriesystemer, røntgen, EKG, pasientovervåkning, osv.
» Integrering med mobile enheter i sanntid.
» Sender tekstmeldinger til pleiere, pasienter og servicepersonell.
» Full integrering med BEST tilkallingssystem.