norska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILLBEHÖR     ÖVRIGTBEST accessories

Vår inriktning är som bekant att skapa användarvänliga system för en modern vårdmiljö. Här har vi samlat övriga produkter som på ett smart sätt underlättar det vardagliga livet på ett sjukhus eller äldreboende.


Kallelsesystem 1600

BEST Kallelse System 1600 är uppbyggt kring ett fåtal enheter, men kan trots detta byggas ut från ett rum till ett system för en hel vårdenhet. Systemet som är flexibelt och mycket driftsäkert kräver ingen programmering. Eftersom systemet inte kräver någon centralenhet är det kostnadseffektivt för små vårdenheter där man har behov av funktioner såsom kallelse, nödsignal och närvaro. Informationen presenteras utanför respektive rum på en högintensiv dubbellysdiod, i närvaromarkerade rum samt på expeditionen med en signaltablå som tydligt indikerar larmande rum.


HWC

BEST HWC system 1000 används där behov finns att kalla på hjälp i en nödsituation. Allt från en enskild handikapptoalett till flera utrymmen såsom omklädningshytter kan med fördel utrustas med system 1000. Önskar man från en expedition/reception kunna få information om vilket rum som larmar kan man samla de olika larmpunkterna i BEST-1112 Signaltablå för en enkel överblick.


Upptaget-Vänta-Stig in

BEST System för Upptaget-Vänta-Stig in är utformat för att passa in i en modern vårdsmiljö. Krav på utformning, användarvänlighet och hygien är faktorer som systemet tagit fasta på. Utanför respektive rum monteras en Tablå BEST-1903 vars lysdioder indikerar om personen är upptagen, om man skall vänta eller stiga in. I rummet monteras en Bordsenhet BEST-1901 för placering på bord. Från denna kan man styra vad som skall visas i Tablån. Om någon trycker på grön knapp i Tablån på utsidan ljuder en summer i Bordsenheten.


Upptaget

BEST System för Upptaget är utformat för att passa i en modern vårdmiljö, med krav på utformning, användarvänlighet och hygien. Utanför respektive rum monteras en Upptaget Tablå BEST-1702, vars lysdiod tydligt visar om rummet är upptaget. I rummet monteras en Upptaget Tryckknapp BEST-1701 eller en Upptaget Bordsenhet BEST-1703.


Driftlarm

Med yttermåtten 90x90 mm är Larmtablå BEST-2201 marknadens i särklass minsta driftlarmstablå. Enheten har 10 integrerade larmpunkter, med lysdioder för olika prioritetskategorier. Larm aktiveras vid avbrott respektive kortslutning i slingan. Vid inkommande larm startar den individuellt inställbara tidsfördröjningen, 1-30 sekunder. Man kan individuellt välja kategori A eller B på varje larmpunkt. Varje larmkategori har en utgång med växlande potentialfri kontakt. Tack vare de små yttermåtten passar enheten utmärkt för infälld montering. Flera larmtablåer kan seriekopplas för utökat antal larmpunkter.


Nattljus

BEST Nattljus är driftsäkra och enkla att installera. Enheten har inbyggda lysdioder och reflektor som ger en mycket hög ljusintensitet och lyser konstant när enheten är ansluten. Genom att använda sig av lysdioder uppnås inte bara en högre ljusintensitet utan också en mycket låg effektförbrukning. BEST Nattljus är uppbyggt på ett okrossbart, icke brännbart lock och monteras i en apparatdosa eller utanpåliggande med BEST Väggram.

BEST-1801 NATTLJUS, 12-24 V
BEST-1802 NATTLJUS, 230 V