norska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL I AARHUS (Danmark)


Danmarks nya supersjukhus väljer BEST IQ®.

Vi på BEST har tillsammans med vår samarbetspartner Care-Call A/S fått uppdraget att leverera vårdkommunikationssystem till Danmarks hittills största sjukhusbygge - supersjukhuset DNU (Den Nye Universitetshospital). Valet har fallit på vår flexibla vårdkommunikationsplattform BEST IQ®, som bäst av alla motsvarade de visioner och krav som ställts för att bygga framtidens ledande sjukhus.

Till BEST IQ kommer man att integrera utvalda mjukvaror ur BEST Software Suite® för att ytterligare effektivisera vården.


400.000 kvm med behandling, forskning och utbildning.

Det Nye Universitetshospital ska byggas ihop och integreras med det existerande Aarhus Universitetshospital i Skejby och bilda ett samlat sjukhuskomplex. Det stora sjukhuskomplexet kommer att organiseras som en liten stadsdel med kvarter, gator, platser och torg. Målet är att skapa en grön och levande stadsdel. Sjukhuset är också tänkt att leva upp till framtidens krav på teknik, behandlingsformer och arbetsmetoder.

 

Det Nye Universitetshospital i Aarhus kommer att:

> vara helt färdigbyggt 2019

> behandla omkring 100.000 inlagda patienter årligen

> hjälpa omkring 900.000 vårdsökande årligen

> bli arbetsplats för omkring 9.000 anställda

> ha plats för minst 1.000 studenter

> dagligen ta emot 35.000 transporter

> bestå av nästan 400.000 kvm sjukhus

> stå för 40-50% av behandlingarna i MidtjyllandDEN NYE UNIVERSITETSHOSPITAL I AARHUS, DANMARK


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST IQ - MARKNADENS BÄSTA
PLATTFORM FÖR VÅRDKOMMUNIKATION
LÄS MER »


sjukhus senior sakerhet