norska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

VÅRDUTVECKLING 2010+ (Borås sjukhus)


Borås uppgraderar och renoverar sina vårdplatser.

Vårdutveckling 2010+ är beteckningen på alla de byggnadsåtgärder som vidtas vid sjukhuset i Borås för att skapa önskade samband mellan det nybyggda Tehuset och resten av sjukhuset. Hörnstenen i projektet är integration av öppen och sluten vård.

Precis som i nybyggda Tehuset blir vårdkommunikationen den senaste på marknaden. Man har valt BEST:s öppna vårdkommunikationsplattform BEST IQ, som uppfyller alla krav och önskemål om flexibilitet, livslängd och framtidssäkring med integrations- och anpassningsmöjligheter.


Användarvänligt och kostnadseffektivt.

I Borås har man även satsat på BEST Mobile Client - en unik mjukvara för innovativ larmhantering. Man får snabbt och enkelt all larminformation direkt i mobilen. En användarvänlig och kostnadseffektiv lösning, som är både flexibel och säker.
BORÅS SJUKHUS


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST IQ - MARKNADENS BÄSTA
PLATTFORM FÖR VÅRDKOMMUNIKATION
LÄS MER »
BEST MOBILE CLIENT
SMART LARMHANTERING VIA MOBILTELEFON
LÄS MER »


sjukhus senior sakerhet