norska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

FALU LASARETT


Nya lokaler med effektiv och läkande vårdmiljö
och BEST IQ som vårdkommunikationsplattform.

Man har valt BEST till den största nybyggnationen som gjorts på Falu lasarett sedan 1970-talet. I nybyggnationen ingår en helt ny vårdbyggnad för kvinnoklinik, förlossning, neonatalavdelning, kirurgklinik samt vårdplatser. I projektet ingår också en omfattande ombyggnad av akutmottagningen samt akutens vårdavdelning. Nybyggnadsytan är cirka 24300 kvadratmeter och ombyggnadsyta är cirka 2700 kvadratmeter. Hela byggprojektet ska vara färdigställt i mitten av 2013.

För att skapa en effektiv och läkande vårdmiljö använder man huvudsakligen enpatientrum som gör att de flesta undersökningarna kan genomföras utan att patienten behöver flyttas till andra lokaler. Även materialval, konst och färgsättning är tänkta att bidra till en läkande vårdmiljö.


Modernt arbetssätt och patientnärmre vård.

Patientnärmre vård innebär mindre spring och mindre stressande arbetsmiljö för vårdpersonalen, och mer lugn och ro för patienten. Mer tid går till själva vårdarbetet och omvårdnaden om patienten, så personalen även får mer tid till viktiga patientsamtal på sängkanten.

För att det dagliga arbetet ska flyta smidigt har man satt in larm- och kallelsesystem från BEST:

> BEST IQ som är marknadens ledande vårdkommunikationsplattform
> BEST Överfallslarm
> BEST Upptaget system
> BEST Software Suite med bl.a. Grafisk Presentation på storbildsskärmar

Hållbara system och material som ger god driftekonomi.

Driftsekonomi är ett nyckelord både för sjukvårdsverksamheten och för den framtida fastighetsförvaltningen. Falu lasarett hör redan i dag till de bästa sjukhusen i Sverige när det gäller god energianvändning. Och målet är att bli ännu bättre.

Men även vid valet av vårdkommunikationsystem är det viktigt att tänka på drift- och kostnadseffektivitet. Med valet av BEST IQ för samordning av kallelsesystem och överfallslarm har man, sett i ett längre perspektiv, fått en framtidssäkrad kommunikationplattform som i sig har god drift- och kostnadseffektivitet. Systemet ger även möjlighet till integration med sjukhusets övriga system och kan byggas på med fler mjukvaror i framtiden.F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST IQ - MARKNADENS BÄSTA
PLATTFORM FÖR VÅRDKOMMUNIKATION
LÄS MER »BEST UPPTAGET 9806
FLER PRODUKTER »
MJUKVAROR FÖR EFFEKTIVISERING
AV VERKSAMHETEN
LÄS MER »sjukhus senior sakerhet