norska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

NORDLANDSSYKEHUSET (Norge)


Sjukhusen i nord Norge väljer BEST.

Efter noggrann utvärdering har Helse Nord valt BEST IQ® med BEST mjukvaruplattform för att säkra vårdkommunikationen i byggprojekten på sjukhusen Vesterålen och Bodø.

VESTERÅLEN
Projektet startade 2012 och kommer att slutföras under sommaren 2014. Man planerar en utbyggnad med ca 100 sängar och den totala byggytan blir ca 14.000 kvm. Hela sjukhuset blir utrustat med BEST IQ, där alla patientrum och många gemensamma rum blir utrustade med BEST patientsignal inklusive hjärtlarm. Sängplatserna är dessutom utrustade med mini-handset för patienten, bl.a. larm och ljusstyrning. Integrationen till externa system sköts av BEST mjukvaruplattform.

BODØ
Projektet startade 2008 och ska slutföras 2018. Tidigare nyligen installerade patientkallelsesystem, av annat fabrikat, kommer att ersättas av BEST IQ®. Därmed kommer all vårdkommunikation i framtiden ligga på en och samma plattform - BEST IQ®.

Sjukhuset planeras omfatta ca 220 sängplatser och den totala byggnationen inklusive alla faser är ca 71.000 kvm. Sängplatsutrustningen på NLSH Bodø är identisk med NLSH Vesterålen. BEST IQ kommer i detta projekt kompletteras med BEST Mobile Client, med vilken sjukhuset kommer att använda smartphones för att bl.a. ta emot hjärtlarm.NORDLANDSSYKEHUSET, NORGE


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »sjukhus senior sakerhet