norska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS


Full integration med BEST IQ och OPC.

BEST har skrivit avtal om leveranser till NUS Byggnad 27. Efter presentation av vårt nya system BEST IQ har beställarsidan tagit beslutet att NUS byggnad 27 i Umeå skall utrustas med det senaste inom vårdkommunikation likt St.Olav och Nya A-hus i Norge.

BEST IQ kommer att integreras med OPC för att uppnå en total kommunikationslösning med andra system på sjukhuset.

Blocket skall vara klart för inflyttning 2010 och omfattar ca 200 vårdplatser fördelade på i huvudsak verksamheterna barn- och ungdomsklinik, kvinnoklinik och onkologisk klinik men också radiofysiska laboratoriet samt övriga verksamheter. Byggnationen anpassas för de aktuella verksamheterna, men konstrueras generellt och flexibelt vilket gör att det i framtiden också kan inhysa andra verksamheter.


Uppgraderar verksamheten med mjukvaruplattformen BEST Software Suite®.

Tack vare den öppna strukturen i BEST IQ-systemet kan man i efterhand enkelt komplettera med flera smarta mjukvarulösningar från BEST Software Suite.

Som hjälp för att uppnå bästa möjliga vård och effektivisera verksamheten i helhet har man satsat på mjukvarorna:

BEST Planner ®
för snabb och tydlig visuell larmfördelning med larmprioriteter och team.

BEST Statistics ®
för komplett statistik över alla händelser i systemet med tydlig grafisk visning.

BEST Scheduler ®
för administrativ helhetsöverblick över hela verksamheten.BYGGNAD 27 - NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST IQ - MARKNADENS BÄSTA
PLATTFORM FÖR VÅRDKOMMUNIKATION
LÄS MER »
BEST SOFTWARE SUITE
MJUKVAROR FÖR EFFEKTIVISERING
AV VERKSAMHETEN
LÄS MER »sjukhus senior sakerhet