norska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET (Göteborg)


Sahlgrenska Universitetssjukhuset väljer BEST IQ.

Jubileumsklinkiken vid SU är en av de största onkologklinikerna i Sverige, som nu ska genomgå en stor ombyggnad, totalt nästan 10.000 m2. Nya vårdformer och behov av större flexibilitet inför framtiden ligger bakom den nu planerade, omfattande, upprustningen och ombyggnaden. Onkologikliniken får sammanlagt 75 vårdplatser efter ombyggnaden.

Det blir en väsentlig höjning av standarden i patientmiljön och en bra, kreativ och säker arbetsmiljö för personalen. Byggnaderna planeras för att team med mottagning, slutenvård och dagvård ska kunna ta hand om alla länkar i vårdkedjan.

För att kunna möta framtida behov och förändringar har man även satsat på en vårdkommunikationsplattform från BEST som ger full integrationsmöjlighet av olika system och smarta mjukvaror för optimal vårdkommunikation och säkerhet.

BEST IQ är det marknadsledande systemet för denna typ av vårdkommunikation, som krävs för att tillgodose alla krav och önskemål som finns på ett modernt sjukhus idag. Tack vare den öppna plattformen i BEST IQ är även framtiden säkrad, då man enkelt kan anpassa sig om nya förutsättningar eller önskemål dyker upp.SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET - JUBILEUMSKLINIKEN


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST IQ - MARKNADENS BÄSTA
PLATTFORM FÖR VÅRDKOMMUNIKATION
LÄS MER »sjukhus senior sakerhet