norska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILLBEHÖR     ÖVRIGT
BEST Portal - mjukvaruplattform

Tack vare mjukvarans unika uppbyggnad med olika vyer kan vårdpersonal lätt skifta fokus med bara ett klick. Välj tex vyn PLANNER för att planera larmfördelningen. Skifta sen till vyn DISPLAY eller VISUALIZER för att få en fantastisk överblick över larmstatusen. Skifta igen till vyn STATISTICS för att få utförlig statistik som grund till uppföljning.

BEST PORTAL® är ett användarvänligt hjälpmedel som garanterat hjälper till att kvalitetssäkra vården.


Software icons
BEST Planner

Användarvänlig larmfördelning med tydlig överblick
där personalen själva kan fördela ansvaret sinsemellan.

Med tydlig visuell överblick och ett intuitivt gränsnitt går larmfördelningen snabbt och säkert. Med dra-och-släpp funktion kan personalen själva enkelt fördela ansvaret sinsemellan. Samtidigt som de många bra funktionerna gör BEST PLANNER® till ett effektivt hjälpmedel för vårdpersonalen. Med rätt larm till rätt person finns det mycket tid att spara såväl i fördelningsmomentet som vid själva larmåtgärden.

planner illustrationBEST Planner

Oöverträffad överblick i realtid på den aktuella
larmsituationen, direkt på avdelningsöversikten.

Med full avdelningsöversikt med visning av alla rum har man oöverträffad kontroll över larmområdet. I realtid ser man alla aktuella larm på vald avdelning och får en exakt position på var larmet gått, vem det gått till och om det accepterats. Vårdpersonal kan dessutom bestämma att bara visa önskade prioriteter på sin skärm, ex. endast överfallslarm på psykiatrisk avdelning. Lösningen effektiviserar informationshanteringen och dess enkelhet underlättar för personalen i det dagliga arbetet. BEST VISUALIZER® tar larm/kallelse-visning till en ny dimension anpassad för framtidens moderna sjukhus.

Visualizer illustrationBEST Planner

Grafisk larmvisning i listvy på stora skärmar. Tydligt
med färgkodade ikoner, klartext och prioriteter.

Möjligheten att kunna presentera pågående larm som en lista på stora informationsskärmar ger en tydlighet som är helt unik på marknaden idag. BEST DISPLAY® gör det mycket enkelt för vårdpersonalen att snabbt se och agera på de larm som kommer upp, vilket kan bidra till snabbare responstider. Alla larm visas i prioritetsordning med högsta prioritet överst. För extra tydlighet har varje prioritet en egen färgkodad ikon, som gör det lätt att uppfatta typen av larm.

Display illustrationBEST Planner

Kvalitetssäkrad vård med tydlig och precis statistik.
Se alla händelser, behandla och effektivisera.

Med BEST STATISTICS® kopplat till larm/kallelse-systemet får man på en smidigt sätt tillgång till detaljerad statistik på alla händelserna i systemet. I statistikmodulen finns det ett flertal urvalskriterier, som kan ställas för att få maximal relevans i rapporterna eller ta fram verkligt specifik statistik på enskilda händelser. Med hjälp av den utförliga statistisken kan man följa upp alla händelser i systemet och därefter anpassa och effektivisera verksamheten. Möjligheten att med denna information som grund kunna planera och förbättra det dagliga arbetet är en viktig faktor för en verkligt kvalitetssäkrad vård och omsorg.

Statistics illustrationBEST Planner

Snabb och säker hantering av alla typer av kritiska larm.
Tydlig överblick, kortare responstid och bekräftelse.

En unik mjukvara för hantering av olika typer av kritiska larm som t ex hjärtstopp och traumalarm på sjukhus. BEST EMERGENCY® gör det möjligt att på ett enkel sätt samla rätt vårdteam, med rätt kompetens, till rätt plats, på kortast möjliga tid. Dessa är avgörande faktorer för ökad chans att rädda liv i kritiska situationer. Dessutom skapar man mer lugn och ro på akutmottagningen, förkortar responstider och höjer säkerheten då hela larmkedjan konstant övervakas. Sammantaget får man ett viktigt hjälpmedel med en oöverträffad överblick på larmstatus och flöde.

Emergency illustrationBEST Planner

Mobil larmhantering med all larminformation direkt
i mobilen. Snabbt, informativt och användarvänligt.

Larm ska hanteras på ett intelligent sätt. Det handlar om mycket mer än att bara skicka signaler och textmeddelanden. Larmen ska presenteras och prioriteras på ett bra sätt, så att risken för fel och felbedömningar minimeras. Lösningen ska vara användarvänlig, tydlig och enkel för att underlätta för personalen. Den ska vara kostnadseffektiv och flexibel för att passa i en modern vårdmiljö. Samtidigt ska den vara effektiv och tyst för att ge både personalen och vårdtagarna bästa möjliga arbetsmiljö och omhändertagande. Allt detta och mycket mer får du med vår mobila larmhantering.

BEST Mobile Client