norska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILLBEHÖR     ÖVRIGTBEST accessories

Total översikt med all relevant information samlad på ett ställe.

Tillsammans med våra partners kan vi erbjuda de bästa whiteboard-lösningarna på marknaden. Elektronisk Whiteboard är anpassad för vård- och hälsosektorn och ger en bra översikt i realtid. Den är ett flexibelt och kraftfullt redskap, som samlar all viktig information på ett ställe och ger åtkomst till information för vårdgivare, service personal, patienter och anhöriga. Whiteboard kan användas för effektiv kommunikation mellan avdelningar och är designad för att klara det logistiska flödet på sjukhus.

BEST Whiteboard Integration

Informationsdelning på en ny nivå.

Baserad på behovet att samla, visa och sprida information så har många sjukhus stora manuella tavlor på sina avdelningar. Dessa tavlor har tydliga begränsningar. En elektronisk whiteboard tar detta till nästa nivå och gör det möjligt att följa patienten genom hela vårdkedjan, från ankomsten och genom hela sjukhusvistelsen tills patienten skrivs ut. Whiteboarden kan t.o.m. tillhandahålla verktyg för att mäta nyckelindikatorer och på så sätt ge en bättre överblick av hela vårdkedjan.
» Anpassningsbar efter din avdelnings behov.
» Effektiv kommunikation mellan avdelningarna.
» All relevant information samlad på ett ställe.
» Registrera informationen där den uppstår.
» Ny information sprids omedelbart till all auktoriserad personal.
» Direkt uppdatering av information från labratoriesystem, röntgen, EKG, patient övervakning, etc.
» Integration med mobila enheter i realtid.
» Skickar textmeddelanden till vårdpersonal, patienter och servicepersonal.
» Full integration med BEST kallelsesystem.