svenska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILBEHØR     ANNETBEST IQ

Systemet som vokser med oppgaven!

I dag skjer endringene raskere enn noensinne. Ikke minst i omsorgssektoren. For å kunne møte morgendagens krav til nye behov og tjenester har vi derfor utviklet markedets beste plattform for kommunikasjon i helsesektoren. Vi kaller plattformen BEST IQ, og den omfatter alt – fra den rolige, lydløse avdelingen til det mest aktivitetsintensive pleiemiljøet.

BEST IQ er utviklet i tett samarbeid med brukerne på alle nivåer. Resultatet har blitt et fleksibelt, sikkert og tilpasningsdyktig system med unike egenskaper. Sammen skaper de forutsetningene for et bekymringsfritt og kostnadseffektivt produkt der det er fantasien og ikke systemet som begrenser mulighetene.


BEST IQ referensobjekt
BEST 9820BEST IQ har brakt tydeligheten opp på et helt nytt nivå.

Kommunikasjonen har blitt forenklet. Forkortelser og utydelige koder er borte, og i stedet har vi fått informasjon i klartekst. Som det eneste systemet på markedet kan BEST IQ vise 20+20 tegn i displayet, noe som betyr at personellet oppfatter informasjonen og dermed raskere setter i verk de tiltakene som kreves.


signaler i klartextbest iq produkter

Et levende system med utallige muligheter.

Årsaken til fleksibiliteten er programvaren, som hele tiden utvikles og forbedres for å dekke det spesifikke behovet innen forskjellige omsorgsområder. Alle enhetene våre har samme tilkopling, noe som gjør det enkelt å legge til eller fjerne funksjoner også etter installasjon. BEST IQ er lett å integrere med for eksempel brannalarm, trådløst telefoni- eller personsøkersystem, IP-telefoni, adgangskontroll, oksygenalarm og OPC.