TOTALÖVERVAKAT

Ett system designat för att möta

alla säkerhetskrav på alla nivåer:

drift, produkt, personal, uppföljning.

LARM I ALLA LÄGEN

Systemet ger möjlighet att larma på

många olika sätt vilket spar sekunder

som kan rädda liv.

ÖVERBLICK I REALTID

Smart mjukvara ökar säkerheten

och ger både larmkoordinatorn och responsteamen överblick i realtid.

Snabb och säker hantering

av alla typer av kritiska larm.

En intelligent lösning som ger effektivare och säkrare vård. Med oöverträffad överblick, högsta säkerhet och smarta mjukvaror är systemet ett verkligt bra hjälpmedel på akutsjukhus. Ett hjälpmedel som kan rädda liv.

BESTcritical response®

ALLA TYPER

KRITISKA LARM

KORTARE

RESPONSTID

LARM & STATUS

I KLARTEXT

SMARTPHONE

APP

LARMKOORDINATOR

GRÄNSSNITT

Överblick i realtid

Smarta mjukvaror ökar säkerheten och ger både larmkoordinatorn

och responsteamen överblick i realtid.

AUTOMATISK

PRIORITERING

MANUELLA

LARM

TEAMSTATUS

I REALTID

PÅ-PLATS

BEKRÄFTELSE

MEDDELANDE-

SERVICE

TIMER FRÅN

AKTIVERING

2-VÄGS

KOMMUNIKATION

REAL TIME

LOCATION

Tydlighet med användaren i fokus.

KLARTEXT

DEDIKERADE

LARMTYPER

STATUS I ENHETEN

ONLINE-LARM-ACCEPT

TIMER I ENHETERNAS DISPLAY

FLERA LARM

SAMTIDIGT

DISTINKT

LARMLJUD

TILLÄGGS-

INFORMATION

Totalövervakat

system

FELÖVERVAKAT SYSTEM

ÖVERVAKADE ENHETER

BATTERISTATUS TRÅDLÖSA ENHETER

BACK UP DRIFT

SÄKERHETSLOCK

FELMEDDELANDE VIA MAIL

FELMEDDELANDE I SMARTPHONE

SUPPORT ONLINE

Larmmöjlighet

i alla lägen

Systemet ger möjlighet att larma på

många olika sätt vilket spar sekunder

som kan rädda liv.

MANUELLA LARM FRÅN GRÄNSSNITT

VIRTUELLA KNAPPAR PÅ TOUCHSKÄRM

FASTA KNAPPAR I SYSTEMET

LARM FRÅN SMARTPHONE

LARM FRÅN ENHET I KALLELSESYSTEM

Virtuella

larmknappar

På larmpanelens touchdisplay kan man

skicka kritiska larm och se status på

pågående kritiska larm.

Sömlös

integration

Larmsystemet kan enkelt integreras

med andra system som används inom sjukhus och psykiatri.

 

Mobilt arbetsredskap

Android app som möjliggör larmhantering direkt i personalens smartphone. Ta emot, acceptera och skicka larm var du än befinner dig. Kan fås med fler smarta funktioner som uppgiftshantering, planering och anteckningar.

 

TYDLIG

ÖVERBLICK

SMARTA

FUNKTIONER

UTFÖRLIG

INFORMATION

SNABBT

& ENKELT

Nöjda kunder

Som ett resultat av vårt flexibla och innovativa tänk kan vi stoltsera med många viktiga referensprojekt. Här nedan ser du några av dem. Vill ni ha fler är ni välkomna att kontakta er lokala säljare.

 

Hvidovre

DNU

Odense

Svendborg

Hvidovre Hospital

Danmark

Det Nye Universitetshospital

Aarhus Danmark

Odense University Hospital

Odense Danmark

Odense University Hospital

Svendborg Danmark

Statistik

Komplett underlag för

analys, uppföljning och

utveckling. Utförlig statistik

från enhetsnivå till

systemnivå.

ANTAL LARM

NÄRVAROTID

LARMRESPONS

BELASTNING

RESPONSTID

ONLINE/OFFLINE

BESTcritical response®

”Ligg steget före och rädda liv”

BEST TELEPRODUKTER AB

BEST utvecklar och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. Företaget, som grundades 1979, är idag marknadsledande i Skandinavien inom området kallelsesystem och överfallslarm för hälsosektorn. BEST Center i Göteborg är företagets huvudkontor där även all formgivning och produktutveckling sker. Företaget är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien.

 

Idag är BEST en helhetsleverantör inom kommunikation, integration och effektivisering för vården. Med helhetskoncept och innovativ teknik inom både hårdvara, mjukvara och mobilappar för bland annat larmhantering, uppgiftshantering, kritiska larm, planering och statistik skapas otaliga möjligheter för både sjukhus och äldreboende. BEST sätter alltid människorna i fokus och har ett nära samarbete med olika användargrupper vid utvecklingen av nya lösningar. Vi strävar alltid efter att utveckla, förenkla och förbättra det dagliga arbetet inom vården.

 

 

Copyright © 2023 BEST TELEPRODUKTER AB

BEST TELEPRODUKTER AB

 

+46 31 911 900

 

info@best.se

 

Uggledalsvägen 19

427 40 Billdal, Sweden

Certifierade av RISE

enligt ISO 9001:2015

och ISO 14001:2015

SAMARBETSPARTNERS

Kommunikation          Kallelse          Överfall         Kritiska larm          Mjukvaror          Mobila arbetsredskap          Service Call®          Infotainment