svenska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

VÄSTERVIKS SJUKHUS


Västerviks sjukhus bygger nytt och väljer
BEST lösning för vårdkommunikationen.

På uppdrag av Landstingsfastigheter i Kalmar uppförs en ny vårdbyggnad på Västerviks sjukhusområde om ca 6.500 kvadratmeter. Även omfattande ombyggnad sker i befintliga byggnader, ca 8.000 kvadratmeter.

Till den nya vårdbyggnaden har man valt BEST IQ som vårdkommunikationsplattform för styrning av larm och patientkallelse. BEST IQ är marknadens ledande system med full integrationsmöjlighet med andra system, som t.ex. brand, komfort och bärbara enheter, som mobiltelefon, DECT och personsökare. Med systemet är man framtidssäkrade på området och har möjlighet att koppla på avancerad mjukvara för administration, larmfördelning, statistik, grafisk presentation och högteknologisk LCD-display-visning av larm.

BEST IQ kommer att finnas i hela den nya byggnaden, som uppförs i nio plan och innehåller bl.a. akutmottagning, vårdavdelningar, mottagning för kirurgi och ortopedi, uppvakningsavdelning, röntgen samt teknikutrymmen. Byggnaden får en spaderform och stora fönster för att tillföra lokalerna mer dagsljus. Beräknat färdigställande är våren 2012 då västerviksborna kommer att kunna erbjudas moderna vårdlokaler med bättre arbets- och vårdmiljö samt marknadens bästa vårdkommunikationsplattform - BEST IQ.VÄSTERVIKS SJUKHUS


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST IQ - MARKNADENS BÄSTA
PLATTFORM FÖR VÅRDKOMMUNIKATION
LÄS MER »