svenska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILBEHØR     ANNET
BEST Portal - mjukvaruplattform

Takket være programvarens unike oppbygging med ulike visninger kan pleiepersonellet skifte fokus med bare ett klikk. Velg for eksempel visningen PLANNER for å planlegge alarmfordelingen. Bytt deretter til visningen DISPLAY eller VISUALIZER for fantastisk oversikt over alarmstatusen. Bytt til STATISTICS igjen for utførlig statistikk som kan brukes som grunnlag for oppfølging.

BEST PORTAL® er et brukervennlig hjelpemiddel som garantert kommer til å bidra til kvalitetssikret pleie.


Software icons
BEST Planner

Brukervennlig alarmfordeling med oversikt hvor
personellet selv enkelt kan fordele ansvar seg imellom.

Med tydelig visuell oversikt og et intuitivt grensesnitt blir det raskt og trygt å fordele alarmer. Dra og slipp-funksjonen gjør at personellet selv enkelt kan fordele ansvar seg imellom. Samtidig gjør de mange gode funksjonene BEST PLANNER® til et effektivt hjelpemiddel for pleiepersonellet. Med riktig alarm til riktig person sparer man mye tid både ved fordelingen og ved selve utrykningen.

planner illustrationBEST Planner

Enestående oversikt i sanntid, med
tydelig informasjon og søkefunksjon.

Med visning av alle alarmer direkte på avdelingsoversikten får man enestående oversikt over alarmområdet. I sanntid ser man alle aktuelle alarmer for valgt avdeling og får nøyaktig posisjon for hvor alarmen er utløst, hvem den har gått til og om den er akseptert. I tillegg kan pleiepersonellet velge å bare vise ønskede prioriteter på sin skjerm, f.eks. bare overfallsalarm på psykiatrisk avdeling. Løsningen effektiviserer informasjonshåndteringen, og enkeltheten letter det daglige arbeidet for personellet. BEST Visualizer® tar alarm-/anropsvisningen til en ny dimensjon tilpasset fremtidens moderne sykehus.

Visualizer illustrationBEST Planner

Grafisk alarmvisning presentert i listevisning.Tydelighet
med fargekodede ikoner, klartekst og prioriteringer.

Muligheten til å kunne presentere pågående alarmer som en liste på store informasjonsskjermer gir en tydelighet som er helt unik på markedet i dag. Med BEST DISPLAY® er det veldig enkelt for pleiepersonellet å se og agere på alarmene som kommer opp, noe som kan bidra til raskere responstider. Alle alarmer vises i prioritert rekkefølge med høyest prioritet øverst. For ekstra tydelighet har hver prioritet et eget fargekodet ikon slik at man raskt oppfatter hvilken type alarm det dreier seg om.

Display illustrationBEST Planner

Kvalitetssikret pleie med tydelig og presis statistikk.
Se alle hendelser, behandle og effektivisere.

Med BEST STATISTICS® koblet til alarmsystemet får man enkelt tilgang til detaljert statistikk over alle hendelser i systemet. I statistikkmodulen er det en rekke utvalgskriterier som kan brukes for at alle rapporter skal bli så relevante som mulig eller for å produsere spesifikk statistikk for enkelthendelser. Ved hjelp av den grundige statistikken kan man følge opp alle hendelser i systemet og deretter tilpasse og effektivisere virksomheten. Muligheten til å planlegge og forbedre det daglige arbeidet med denne informasjonen som grunnlag, er en viktig faktor for virkelig kvalitetssikret pleie og omsorg.

Statistics illustrationBEST Planner

Redd liv med tydelig oversikt, bedre
sikkerhet og økt pasienttrygghet.

En unik programvare for håndtering av ulike typer kritiske alarmer som f.eks. hjertestans og traumealarm på sykehus. Med BEST EMERGENCY® kan man enkelt samle riktig pleieteam, med riktig kompetanse, på riktig sted, på kortest mulig tid. Dette er avgjørende faktorer for å øke sjansene for å redde liv i kritiske situasjoner. I tillegg skaper man mer ro og fred på akuttmottak, reduserer responstiden og øker sikkerheten, siden hele alarmkjeden overvåkes konstant. Samlet får man et viktig hjelpemiddel med overlegen oversikt over alarmstatus og flyt.

Emergency illustrationBEST Planner

Mobil alarmhåndtering med alarminformasjon på mobiltelefonen. Hurtig, informativt og brukervennlig.

Alarmer skal håndteres på en intelligent måte. Det handler om mye mer enn bare å sende signaler og tekstmeldinger. Alarmen skal presenteres og prioriteres på en god måte slik at risikoen for å gjøre feil og for feilbedømming minimeres. Løsningen skal være brukervennlig, tydelig og enkel for å gjøre personellets hverdag enklere. Den skal være kostnadseffektiv og fleksibel slik at den passer i et moderne pleiemiljø. Samtidig skal den være effektiv og stille slik at både personellet og pasientene får best mulig arbeidsmiljø og blir tatt hånd om på best mulig måte. Alt dette og mye mer får du med vår mobile alarmhåndtering.

BEST Mobile Client