norska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

MARIEHAMN (Åland)


Satsning på äldreomsorgen med uppgradering av 5 äldreboenden med BEST Senior och BEST Proactive.

För att höja säkerheten på sina äldreboenden (Medimar + Tallgården + Sunnanberg + Saltvik + Geta) och framtidssäkra verksamheten har Mariehamns kommun beslutat att satsa på kallelse- och omsorgssystem från BEST. Systemet man valt, BEST IQ, är marknadsledande och har full integrationsmöjlighet med andra system, som brand, komfort och bärbara enheter.

Till det flexibla grundsystemet har man kopplat BEST Proactive - ett trådlöst kallelse/larm-system, som är enkelt för de boende att använda och samtidigt ger personalen en exakt position var hjälpen behövs.


Effektiviserar och underlättar det dagliga arbetet.

Man har även satsat på en intelligent mjukvaruplattform från BEST, som ytterligare effektiviserar och underlättar det dagliga arbetet och uppföljningsmöjligheterna. I BEST Software Suite, som man valt ingår flera smarta mjukvaror:

BEST Planner ®
för snabb och tydlig visuell larmfördelning med larmprioriteter och team.

BEST Statistics ®
för komplett statistik över alla händelser i systemet med tydlig grafisk visning.

BEST Visualizer ®
grafisk visning i rörlig grafik av den aktuella situationen på larmområdet.

BEST Scheduler ®
för administrativ helhetsöverblick över hela verksamheten.F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST SENIOR - TRYGGT OCH ENKELT
OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREVÅRDEN
LÄS MER »
BEST SOFTWARE SUITE
MJUKVAROR FÖR EFFEKTIVISERING
AV VERKSAMHETEN
LÄS MER »sjukhus senior sakerhet