norska english


B E S T   R E F E R E N S O B J E K T

CENTRALLASARETTET I VÄSTERÅS


Modern mobil larmhantering istället för äldre lösning med DECT-telefoner.

Den nya vårdbyggnaden vid Centrallasarettet i Västerås har 8 plan och är unik med enkelrum för patienterna som standard. Varje rum har egen toalett och dusch för att minska risken för smitta mellan patienter. Eget rum ger också en bra miljö för återhämtning och tillfriskning.

Vårdkommunikationsplattformen BEST IQ finns som grundsystem i hela vårdbyggnaden och ger full integrationsmöjlighet mellan olika system och mjukvarulösningar. Som ett av de första sjukhusen i Sverige har man dessutom satsat på en modern mobil larmhantering (BEST Mobile Client) framför en traditionell lösning med DECT-telefoner.

Med fler än 200 mobiler i systemet garanterar man att personalen snabbt och enkelt får all larminformation inklusive kallelse och närvaro till sina mobiler. Lösningen är smart och kostnadseffektiv och ger personalen full rörelsefrihet samtidigt som den är användarvänlig och ger oöverträffad tydlig information i klartext.


För att ytterligare effektivisera vården har man kompletterat med flera intelligenta mjukvaror från
BEST Software Suite:


BEST Planner ®
för snabb och tydlig visuell larmfördelning med larmprioriteter och team.

BEST Statistics ®
för komplett statistik över alla händelser i systemet med tydlig grafisk visning.

BEST Scheduler ®
för administrativ helhetsöverblick över hela verksamheten.CENTRALLASARETTET I VÄSTERÅS


F L E R   R E F E R E S O B J E K T »


BEST IQ - MARKNADENS BÄSTA
PLATTFORM FÖR VÅRDKOMMUNIKATION
LÄS MER »
BEST MOBILE CLIENT
SMART LARMHANTERING VIA MOBILTELEFON
LÄS MER »
BEST SOFTWARE SUITE
MJUKVAROR FÖR EFFEKTIVISERING
AV VERKSAMHETEN
LÄS MER »sjukhus senior sakerhet