KALLELSE / ASSISTANS

Personalen kan med ett klick påkalla

assistans från kollega och vårdtagare

kan kalla på personal.

BRÅKLARM

Få snabb hjälp i utsatta situationer.

Ett tryck på larmsändaren och övrig

personal ser direkt var hjälpen behövs.

SMARTPHONE APP

Få all relevant larminformation direkt

i din smartphone. Hantera larm och

uppgifter och gör anteckningar direkt.

En tryggare arbetsplats

med ökad personsäkerhet.

En larm- och kallelselösning för vårdcentraler i alla storlekar. Tydlig visning med enkla funktioner som rumsstatus, kalla på personal och bråklarm när personal behöver extra hjälp i utsatta situationer. Förberett för integration mot smartphone med BESTmate® app med bl.a. larmhantering.

BEST IQ® assist

KALLELSE

ASSISTANS

BRÅKLARM

UPPTAGET

SMARTPHONE

Tydlig och enkel kommunikation.

LARMTYP &

PRIORITET

UTFÖRLIG

LARMINFO

KLARTEXT

2 TEXT

FÄRGER

FLERA STORLEKAR

DISPLAYER

FLERA LARM SAMTIDIGT

INSTÄLLBAR

LJUDNIVÅ

TID & DATUM

I DISPLAYERNA

Rumsstatus

Markera enkelt ett rum som

upptaget eller ledigt. Lysdiod utanför

rummet visar statusen.

Kallelse

Kalla enkelt på personal via flera olika

enheter anpassade för olika utrymmen, som undersökningsrum, väntrum eller toalett.

Assistans

Kalla på en kollega vid behov av assistans. Displayer på vägg eller i receptionen visar

i klartext var hjälpen behövs.

Bråklarm ökar personsäkerheten.

Spara viktiga sekunder i kritiska lägen. Med ett tryck påkallas hjälp och övrig personal ser direkt var hjälpen behövs.

LARMSÄNDARE

Bärbar enhet som bärs med

clips eller halssnöre.

RECEPTIONSENHET

Full kontroll på vad som händer på vårdcentralen.

DISPLAYER

Tydliga, ljusstarka displayer visar var hjälp behövs. Kan visa tid och datum i inaktivt läge. Finns i SMALL, MEDIUM, LARGE.

Mobilt arbetsredskap

Android app som möjliggör larmhantering direkt i personalens smartphone. Ta emot och acceptera larm var du än befinner dig. Kopplas mot mjukvaran BESTadapt® som även ger tillgång till utförlig statistik.

Statistik

Komplett underlag för

analys, uppföljning och

utveckling. Utförlig statistik

från enhetsnivå till

systemnivå.

ANTAL LARM

NÄRVAROTID

LARMRESPONS

BELASTNING

RESPONSTID

ONLINE/OFFLINE

BEST IQ® assist

”Hjälp och trygghet på arbetsplatsen”

BEST TELEPRODUKTER AB

BEST utvecklar och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. Företaget, som grundades 1979, är idag marknadsledande i Skandinavien inom området kallelsesystem och överfallslarm för hälsosektorn. BEST Center i Göteborg är företagets huvudkontor där även all formgivning och produktutveckling sker. Företaget är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien.

 

Idag är BEST en helhetsleverantör inom kommunikation, integration och effektivisering för vården. Med helhetskoncept och innovativ teknik inom både hårdvara, mjukvara och mobilappar för bland annat larmhantering, uppgiftshantering, kritiska larm, planering och statistik skapas otaliga möjligheter för både sjukhus och äldreboende. BEST sätter alltid människorna i fokus och har ett nära samarbete med olika användargrupper vid utvecklingen av nya lösningar. Vi strävar alltid efter att utveckla, förenkla och förbättra det dagliga arbetet inom vården.

 

 

Copyright © 2022 BEST TELEPRODUKTER AB

BEST TELEPRODUKTER AB

 

+46 31 911 900

 

info@best.se

 

Uggledalsvägen 19

427 40 Billdal, Sweden

Certifierade av RISE

enligt ISO 9001:2015

och ISO 14001:2015

SAMARBETSPARTNERS

Kallelse / assistans          Bråklarm          Mobila arbetsredskap          Statistik