KOMMUNIKATION

Lättillgängligt, tydligt  och enkelt att

använda var du än befinner dig.

Larm, uppgifter, planering, anteckningar

och meddelandeservice.

INTEGRATION

Sömlös integration med andra

vanliga system som används på

moderna sjukhus.

BEST är medlem i HL7.

EFFEKTIVISERING

Spar tid och resurser med

smarta funktioner som underlättar

för personalen och effektiviserar

patient- och arbetsflöden.

Ett smartare

 helhetskoncept”

Vi erbjuder idag en helhetslösning med otaliga möjligheter inom vård-kommunikation. En lösning som möjliggör integration med i stort sätt alla typer av system som används inom vården. Med smarta system och verktyg för larmhantering, uppgiftshantering, planering, överblick och statistik kan man skräddarsy sin totallösning för en effektivare verksamhet vad gäller både resurser och kostnader.

 

Med marknadsledande hård- och mjukvaror fungera vi som en helhetsleverantör och integrator för sjukhuset.

Hårdvara

BEST:s system och

produkter

Mjukvara

BESTadapt

Integration

Andra leverantörer

och system

Smarta system med innovativa funktioner och produkter.

BESTaid®

BESTmate®

Kommunikationssystem med avancerade informations displayer.

BESTIQ®

Intelligent kallelse- och

vårdkommunikationssystem.

BESTproactive®

Intelligent överfallslarm

med exakt positionering.

Smartphone app med smarta funktioner för effektiva arbetsflöden.

BESTmate Alarm®

Smartphone app med larmhantering för effektiva arbetsflöden.

BESTservice Call®

Differentierad kallelse för

resurs och tidsbesparingar.

BESTcritical response®

BESTinfotainment®

Snabb och säker hantering

av alla typer av kritiska larm.

Patientterminaler för information, underhållning och kommunikation.

Skräddarsytt

Vi hjälper er bygga en lösning

för era behov oavsett önskemål

och funktioner.

Installerat

Våra tekniker installerar önskad

mjukvara och driftsätter och testkör

systemen och produkterna.

Anpassat

Lösningen anpassas helt efter era

specifika önskemål angående funktioner, larmflöden, larmtexter, prioriteter,

eskaleringsscheman, ljudnivåer, etc.

Integrator med kompetens och produkter för sömlös

integration med andra system inom vården.

Hjälp och trygghet före, under och efter köp.

Rådgivning

Projektledning

Supportavtal

Underhållsavtal

Minskad stress och delaktiga

patienter.

                                                                       Smarta funktioner

                                                             Innovativa produkter

                                                   Effektivare flöden

                                         Tidsbesparingar

                               Resursbesparingar

                     Underlag för förbättringar

           Sömlös integration

Synergieffekter i helheten

BEST TELEPRODUKTER AB

BEST utvecklar och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. Företaget, som grundades 1979, är idag marknadsledande i Skandinavien inom området kallelsesystem och överfallslarm för hälsosektorn. BEST Center i Göteborg är företagets huvudkontor där även all formgivning och produktutveckling sker. Företaget är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien.

 

Idag är BEST en helhetsleverantör inom kommunikation, integration och effektivisering för vården. Med helhetskoncept och innovativ teknik inom både hårdvara, mjukvara och mobilappar för bland annat larmhantering, uppgiftshantering, kritiska larm, planering och statistik skapas otaliga möjligheter för både sjukhus och äldreboende. BEST sätter alltid människorna i fokus och har ett nära samarbete med olika användargrupper vid utvecklingen av nya lösningar. Vi strävar alltid efter att utveckla, förenkla och förbättra det dagliga arbetet inom vården.

 

 

Copyright © 2022 BEST TELEPRODUKTER AB

BEST TELEPRODUKTER AB

 

+46 31 911 900

 

info@best.se

 

Uggledalsvägen 19

427 40 Billdal, Sweden

Certifierade av RISE

enligt ISO 9001:2015

och ISO 14001:2015

SAMARBETSPARTNERS

Kommunikation          Kallelse          Överfall         Kritiska larm          Mjukvaror          Mobila arbetsredskap          Service Call®          Infotainment