LARM I

KLARTEXT

VALFRIA LARMTYPER

OCH PRIORITETER

SMARTA

MJUKVAROR

SERVICE

CALL®

MOBILA

ARBETSREDSKAP

Intelligent kallelse- och vårdkommunikations-

system för vårdsektorn.

BEST IQ® är ett intelligent kallelsesystem med produkter och funktioner för alla ändamål. Med sin driftsäkerhet, flexibilitet, tydlighet och smarta mjukvaror är BEST IQ® idag det marknadsledande systemet för vården.

BEST IQ®

KVALITET &

LIVSLÄNGD

INFOTAINMENT

VID SÄNGKANTEN

SÖMLÖS

INTEGRATION

TOTALÖVERVAKAT

SYSTEM

STATISTIK

& LOGG

Tydlighet med användaren i fokus.

LARMTYP &

PRIORITET

UTFÖRLIG

LARMINFO

KLARTEXT

2 TEXTFÄRGER

10" INFO

DISPLAYER

FLERA LARM SAMTIDIGT

INSTÄLLBAR

LJUDNIVÅ

TID & DATUM

20 + 20

tecken

De lysstarka displayerna i systemet kan visa 2 rader med vardera 10 tecken samtidigt. Röda tecken för larm och kallelse. Gröna tecken för närvaro. Vid fler larm samtidigt rullar larmen i displayen.

Larm som

följer med

Genom att närvaromarkera sig i ett vårdrum kan man ta med sig pågående relevanta larm, som då visas i det specifika vårdrummets rumsenhet. Extra användbart för personal som inte kan använda bärbara enheter.

Service

 Call®

Till systemet kan man koppla patientterminaler med möjlighet till differentierade larm. Touchskärmar för underhållning, information och kommunikation direkt vid sängkanten.

 

Mobilt arbetsredskap

All larminformation direkt i din smartphone.

TYDLIG ÖVERBLICK

SMARTA FUNKTIONER

SNABBT & ENKELT

Smarta funktioner

MEDDELANDETJÄNST

PLANERING

UPPGIFTSHANTERING

LARMHANTERING

NOTERINGAR

KONTAKTER

Smart mjukvara

BESTadapt® är vår kommunikationskärna som möjliggör integration med i stort sätt alla typer av system som används inom vården. Den innehåller även smarta verktyg för planering, överblick och statistik samt ett personligt kontrollcenter där man får all sin relevanta information samlad på ett interaktivt ställe.

 

LARMHANTERING

UPPGIFTSHANTERING

PLANERING

MEDDELANDEHANTERING

NOTERINGAR

KONTROLLCENTER

STATISTIK

KRITISK LARMHANTERING

MOBIL LARMHANTERING

DIFFERENTIERADE LARM

LARMVISNING

STATUSÖVERSIKT

INTEGRATION

SYSTEMÖVERSIKT

Statistik

Komplett underlag för analys,

uppföljning och utveckling.

 

Utförlig statistik från

enhetsnivå till systemnivå.

Integration

Sömlös integration med andra

vanliga system som används på

moderna sjukhus.

 

BEST är HL7-certifierat.

Infotainment

Touchskärmar för delaktiga patienter

och resursbesparingar. Underhållning, information och kommunikation

direkt vid sängkanten.

 

LÄS MER

BEST TELEPRODUKTER AB

BEST utvecklar och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. Företaget, som grundades 1979, är idag marknadsledande i Skandinavien inom området kallelsesystem och överfallslarm för hälsosektorn. BEST Center i Göteborg är företagets huvudkontor där även all formgivning och produktutveckling sker. Företaget är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien.

 

Idag är BEST en helhetsleverantör inom kommunikation, integration och effektivisering för vården. Med helhetskoncept och innovativ teknik inom både hårdvara, mjukvara och mobilappar för bland annat larmhantering, uppgiftshantering, kritiska larm, planering och statistik skapas otaliga möjligheter för både sjukhus och äldreboende. BEST sätter alltid människorna i fokus och har ett nära samarbete med olika användargrupper vid utvecklingen av nya lösningar. Vi strävar alltid efter att utveckla, förenkla och förbättra det dagliga arbetet inom vården.

 

 

Copyright © 2022 BEST TELEPRODUKTER AB

BEST TELEPRODUKTER AB

 

+46 31 911 900

 

info@best.se

 

Uggledalsvägen 19

427 40 Billdal, Sweden

Certifierade av RISE

enligt ISO 9001:2015

och ISO 14001:2015

SAMARBETSPARTNERS

Kommunikation          Kallelse          Överfall         Kritiska larm          Mjukvaror          Mobila arbetsredskap          Service Call®          Infotainment