DIFFERENTIERAD

KALLELSE

Påkalla hjälp med en specifik önskan,

som t.ex. toalett, mat, dryck.

RÄTT RESURS

PÅ RÄTT PLATS

Koppla rätt personal till olika

typer av kallelse/larm.

RESURS- OCH

TIDSBESPARING

Utnyttja verksamhetens resurser

bättre och minska stressen.

Mjukvara för differentierad

kallelse via patientterminal.

BESTservice Call® Client är en mjukvara för Bewatec MediPAD (patientterminal). MediPAD finns i tre storlekar 10”, 13”, 16”, har touchskärm och är kliniskt testad för att klara de höga hygienkraven som finns i vården.

 

Service Call® klienten är en extrafunktion som kan fås helt integrerad i patientterminalens gränssnitt. Funktionen för de differentierade larmen är helt integrerade med BEST:s övriga system som används på sjukhuset, som patientsignal och smartphones med BESTmate® appen.

BESTservice Call®

Spara resurser med rätt

personal på rätt plats.

Med möjligheten för patienten att direkt på skärmen påkalla hjälp med en specifik önskan, som t.ex. toalett, mat, dricka, etc sparar verksamheten tid och resurser. Patienten får dessutom bekräftelse på skärmen att önskemålet skickats, tagits emot, av vem och att personal är på väg. Möjlighet till tvåvägs kommunikation via telefon finns som tillval till patientterminalen.

 

Anpassa funktionerna efter din verksamhet.

Välj upptill 8 kallelsetyper

Gränssnittet kan anpassas med 1 - 8 olika ikoner som var och en kopplas till en specifik kallelse. Välj vilka möjligheter patienten ska ha och om alla patientterminaler ska ha samma konfiguration eller inte.

 

Vid specifika önskemål kan specialikoner med kallelse skapas som en separat beställning.

 

Koppla kallelsen till rätt personal

Spara resurser genom att bara skicka de olika kallelserna till på förhand vald personal eller profession. Rätt servicepersonal kan då enkelt ta hand om patientens önskemål samtidigt som tid frigörs för personal med mer avancerad expertis och arbetsuppgifter.

 

Resultatet är nöjdare patienter och minskad stress på avdelningen.

BESTmate®

BESTservice Call® är helt integrerade

i appen BESTmate® för alla android smartphones. Styr vilka larm som går

till vilken användare. Acceptera med

ett klick och ge samtidigt patienten

bekräftelse på att kallelsen mottagits.

BESTservice Call®

”Rätt personal på rätt plats”

BEST TELEPRODUKTER AB

BEST utvecklar och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. Företaget, som grundades 1979, är idag marknadsledande i Skandinavien inom området kallelsesystem och överfallslarm för hälsosektorn. BEST Center i Göteborg är företagets huvudkontor där även all formgivning och produktutveckling sker. Företaget är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien.

 

Idag är BEST en helhetsleverantör inom kommunikation, integration och effektivisering för vården. Med helhetskoncept och innovativ teknik inom både hårdvara, mjukvara och mobilappar för bland annat larmhantering, uppgiftshantering, kritiska larm, planering och statistik skapas otaliga möjligheter för både sjukhus och äldreboende. BEST sätter alltid människorna i fokus och har ett nära samarbete med olika användargrupper vid utvecklingen av nya lösningar. Vi strävar alltid efter att utveckla, förenkla och förbättra det dagliga arbetet inom vården.

 

 

Copyright © 2022 BEST TELEPRODUKTER AB

BEST TELEPRODUKTER AB

 

+46 31 911 900

 

info@best.se

 

Uggledalsvägen 19

427 40 Billdal, Sweden

Certifierade av RISE

enligt ISO 9001:2015

och ISO 14001:2015

SAMARBETSPARTNERS

Kommunikation          Kallelse          Överfall         Kritiska larm          Mjukvaror          Mobila arbetsredskap          Service Call®          Infotainment