KOMMUNIKATION

Lättillgängligt, tydligt  och enkelt att

använda var du än befinner dig.

Larm, uppgifter, planering, anteckningar

och meddelandeservice.

INTEGRATION

Sömlös integration med andra

vanliga system som används på

moderna sjukhus.

BEST är HL7-certifierat.

EFFEKTIVISERING

Spar tid och resurser med

smarta funktioner som underlättar

för personalen och effektiviserar

patient- och arbetsflöden.

Smart mjukvara som

effektiviserar den dagliga

vårdkommunikationen.

Med BESTadapt® kan man skräddarsy sin totallösning för en effektivare verksamhet vad gäller både resurser och kostnader. Mjukvaran möjliggör integration med i stort sätt alla typer av system som används inom vården. Den innehåller även smarta verktyg för larmhantering, uppgiftshantering, planering, överblick och statistik m.m.

BESTadapt®

”@ the point of care”

Minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera tiden för patientvård. Med mjukvarans olika funktioner kan man planera, delge och ta del av information var man än befinner sig. Enkelt, snabbt, säkert och effektivt.

 

Private Client

Ett personligt kontrollcenter där personalen får all sin relevanta information samlad på ett interaktivt ställe. All information är knuten till ”användaren” som kan logga in på valfri enhet och där få tillgång till ”sin” information. Integriteten och säkerheten är hög då inget sparas på de enskilda enheterna.

LARM-

HANTERING

UPPGIFTS-

HANTERING

VÅRD-PLANERING

ANTECKNINGAR

MEDDELANDE

CHATT

KONTAKTER

STATISTIK

Public Client

Mjukvaran innehåller fem publika vyer med tydligt gränssnitt anpassade för visning på datorskärm eller storbildsskärmar i publika utrymmen.

 

Man kan skapa en mycket bra överblick för vårdpersonal och larmkoordinatorer.

LARMVISNING

KRITISKA LARM

STATUSÖVERSIKT

VÅRDPLANERING

LARMKOORDINATOR

BESTmate®

Smartphone app med samma funktioner som i ”Private Client”. Sparar tid och resurser då man kan utföra den mesta kommunikationen direkt på plats hos patienten.

 

Service Call®

Möjlighet till differentierade larm via

 koppling till Service Call® Client för Bewatec MediPAD® touchterminaler. Spara resurser

med rätt personal på rätt plats.

 

Virtual Alarm®

Mjukvaran kan integrera med larmpaneler

från vilkas touchdisplayer man kan

skicka kritiska larm och se status på

pågående kritiska larm.

Besparing

Med effektivare patient- och arbetsflöden

gör man besparingar både i tid och

resurser. Besparingar som kan användas

där de bäst behövs. Rätt genomfört kan

det resultera i kostnadsbesparingar

för hela verksamheten.

Minskad stress

Med bra arbetsredskap och smarta

 funktioner kan personalen ägna mer

 tid åt patientvård och mindre tid till

informationsöverföring mellan olika

personal. Men får mer tid till det

patientnära arbetet och hinner med mer.

Effektivisering

Med rätt underlag och utnyttjande

av modern teknik och mjukvara

kan verksamheten trimmas och

effektiviseras. Effektiviseringar

som även gagnar personal

och patienter.

Statistik

Komplett underlag för

analys, uppföljning och

utveckling. Utförlig statistik

från enhetsnivå till

systemnivå.

ANTAL LARM

NÄRVAROTID

LARMRESPONS

BELASTNING

RESPONSTID

ONLINE/OFFLINE

BESTadapt®

”Otaliga möjligheter”

BEST TELEPRODUKTER AB

BEST utvecklar och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. Företaget, som grundades 1979, är idag marknadsledande i Skandinavien inom området kallelsesystem och överfallslarm för hälsosektorn. BEST Center i Göteborg är företagets huvudkontor där även all formgivning och produktutveckling sker. Företaget är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien.

 

Idag är BEST en helhetsleverantör inom kommunikation, integration och effektivisering för vården. Med helhetskoncept och innovativ teknik inom både hårdvara, mjukvara och mobilappar för bland annat larmhantering, uppgiftshantering, kritiska larm, planering och statistik skapas otaliga möjligheter för både sjukhus och äldreboende. BEST sätter alltid människorna i fokus och har ett nära samarbete med olika användargrupper vid utvecklingen av nya lösningar. Vi strävar alltid efter att utveckla, förenkla och förbättra det dagliga arbetet inom vården.

 

 

Copyright © 2022 BEST TELEPRODUKTER AB

BEST TELEPRODUKTER AB

 

+46 31 911 900

 

info@best.se

 

Uggledalsvägen 19

427 40 Billdal, Sweden

Certifierade av RISE

enligt ISO 9001:2015

och ISO 14001:2015

SAMARBETSPARTNERS

Kommunikation          Kallelse          Överfall         Kritiska larm          Mjukvaror          Mobila arbetsredskap          Service Call®          Infotainment