SMARTPHONE APP

Få all relevant information direkt

i din smartphone. Hantera larm,

uppgifter, planering och gör

anteckningar direkt.

@ THE POINT OF CARE

Minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera

tiden för patientvård. Enkelt, snabbt,

säkert och effektivt.

EFFEKTIVISERING

Spar tid och resurser med

smarta funktioner som underlättar

för personalen och effektiviserar

patient- och arbetsflöden.

App som gör personalens

smartphone till ett effektivt

arbetsredskap.

Android app kopplad till BESTadapt® mjukvara. Möjliggör larmhantering direkt i personalens smartphone. Ta emot, acceptera och skicka larm var du än befinner dig. Snabbt och tydligt med fler smarta funktioner som planering, uppgiftshantering och anteckningar.

BESTmate®

SMARTA

FUNKTIONER

EFFEKTIVA

ARBETSFLÖDEN

FULL

INTEGRERAD

ALLTID

UPPKOPPLAD

PÅ ALLA ANDROID

SMARTPHONES

”@ the point of care”

Minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera tiden för patientvård. Med mjukvarans olika funktioner kan man planera, delge och ta del av information var man än befinner sig. Enkelt, snabbt, säkert och effektivt.

LARM-

HANTERING

UPPGIFTS-

HANTERING

VÅRD-PLANERING

ANTECKNINGAR

MEDDELANDE

CHATT

KONTAKTER

All relevant information direkt

i vårdpersonalens smartphone.

Larmhantering

Larmhantering direkt i personalens smartphone. Ta emot, acceptera och

skicka larm var du än befinner dig.

Snabbt och tydligt med full översikt

på larmtyp, prioritet, platsinfo och

larmande person.

Uppgifts-

hantering

Hantera uppgifter och knyt dem till

en patient eller plats. Välj typ, plats,

när, vem och status. Smidigt oavsett om

du är beställare eller utför uppgiften.

Alltid bekräftelse och logg av

alla händelser.

Planering

Den daglig vårdplaneringen har aldrig

varit enklare. Tilldela patienter/sängar,

sätt mottagarprio och tilldela team med

några enkla knapptryck. Alltid med full

översikt över dina patienter och kontaktmöjligheter till dina kollegor.

Meddelade

chatt

Skicka och ta emot meddelanden

från dina kollegor. Säker chatt-service

med konversationsflöde och logg.

Bjud in en eller flera personer och få notifiering när någon gör ett inlägg.

Inget sparas på enheten.

Anteckningar

Gör anteckningar på plats hos patienten

och knyt dem till en patient eller plats.

Välj mellan privat eller publik anteckning.

Du kan även dela anteckningarna med

ditt vårdteam. Filtrera på patient eller

plats för tydlig översikt.

Kontakter

Appen har en frisökningsfunktion

som är kopplad till meddelandetjänsten.

Få snabbt och enkelt kontakt med den

person eller profession du söker.

Full integritet

och säkerhet

All information är knuten till ”användaren” som kan logga in på valfri enhet och där få tillgång till ”sin” information. Integriteten och säkerheten är hög då inget sparas på de enskilda enheterna.

Sömlös

integration

BESTmate® är fullt integrerad med mjukvaran BESTadapt® - ett personligt kontrollcenter där personalen har tillgång till samma funktioner och all sin relevanta information samlad på ett interaktivt ställe.

 

BESTmate®

Alarm

En mer slimmad app där endast larmhanteringsdelen ingår. I vissa vårdformer behöver man inte alla funktioner som finns i BESTmate® och då är denna app ett smidigt och kostnadseffektivt arbetsredskap. Användningsområdet är stort och passar lika bra i äldrevården som i sjukhusmiljö.

Besparing

Med effektivare patient- och arbetsflöden

gör man besparingar både i tid och

resurser. Besparingar som kan användas

där de bäst behövs. Rätt genomfört kan

det resultera i kostnadsbesparingar

för hela verksamheten.

Minskad stress

Med bra arbetsredskap och smarta

 funktioner kan personalen ägna mer

 tid åt patientvård och mindre tid till

informationsöverföring mellan olika

personal. Men får mer tid till det

patientnära arbetet och hinner med mer.

Effektivisering

Med rätt underlag och utnyttjande

av modern teknik och mjukvara

kan verksamheten trimmas och

effektiviseras. Effektiviseringar

som även gagnar personal

och patienter.

BESTmate®

”Alltid vid din sida”

BEST TELEPRODUKTER AB

BEST utvecklar och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. Företaget, som grundades 1979, är idag marknadsledande i Skandinavien inom området kallelsesystem och överfallslarm för hälsosektorn. BEST Center i Göteborg är företagets huvudkontor där även all formgivning och produktutveckling sker. Företaget är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien.

 

Idag är BEST en helhetsleverantör inom kommunikation, integration och effektivisering för vården. Med helhetskoncept och innovativ teknik inom både hårdvara, mjukvara och mobilappar för bland annat larmhantering, uppgiftshantering, kritiska larm, planering och statistik skapas otaliga möjligheter för både sjukhus och äldreboende. BEST sätter alltid människorna i fokus och har ett nära samarbete med olika användargrupper vid utvecklingen av nya lösningar. Vi strävar alltid efter att utveckla, förenkla och förbättra det dagliga arbetet inom vården.

 

 

Copyright © 2022 BEST TELEPRODUKTER AB

BEST TELEPRODUKTER AB

 

+46 31 911 900

 

info@best.se

 

Uggledalsvägen 19

427 40 Billdal, Sweden

Certifierade av RISE

enligt ISO 9001:2015

och ISO 14001:2015

SAMARBETSPARTNERS

Kommunikation          Kallelse          Överfall         Kritiska larm          Mjukvaror          Mobila arbetsredskap          Service Call®          Infotainment